Service

Bij Tecmore wordt de service verricht door de mensen die het product hebben gemaakt. Door de nauwe samenwerking tussen design en productie worden goede servicekarakteristieken overigens al bij voorbaat ingebouwd. Onze betrokkenheid blijft ook bestaan na de levering, zowel tijdens de installatie en testfase als daarna.

Omdat de volledige productie in eigen huis plaatsvindt en alle stappen zijn vastgelegd, kan bij eventuele problemen snel een oplossing worden gevonden.

Service is voor Tecmore een integraal onderdeel van de productiecyclus: onze oplossingen werken en blijven werken.

post

post
post
post